نام دستگاه : انژكتور ها

توضيحات:

- مناسب براي گوشت مرغ و گوشتهاي بدون استخوان

 - تزريق عالي و مطلوب

- طول عمر بالاي سوزنها

- داراي سوزنها و چاقوي هاي چندكاره ضميمه

- نوارنقاله اي با قابليت اجراي 6سرعت

- داراي ريلهاي مخصوص هدايت مرغ كامل

- سرعت قابل تنظيم

- قابليت كنترل فشارتزريق ( از  5- 5/0 بار )

- داراي پمپ مخصوص آب نمك

 – امكان استفاده از سوزن و چاقو به طورهمزمان و جداگانه .

داراي سيستم تعويض سريع سوزن بدون استفاده از ابزار خاص

 

 

مدل دستگاه

 

BI-60-P

 

BI-60/88 P-RP

 

BI-88 P-VSP

 

BI-100 P-VSP

 

BI-124 P-VSP

 

BI-152-C P-VSP

 

BI-200-C P-VSP

 

راندمان

 

1000 kg/h

 

1500 kg/h

 

1500 kg/h

 

2500 kg/h

 

2500 kg/h

 

3000 kg/h

 

4000 kg/h

 

ابزار ترد کردن

 

15

 

22

 

22

 

25

 

31

 

38

 

50

 

تعداد سوزن ها

 

60

 

88

 

 

88

 

100

 

124

 

152

 

200

 

 

Powered By : Faranet