توضيحات:

- داراي 204 سوزن تزريق معادل 1224 نقطه تزريق

- بهترين و مطلوبترين تزريق

- حداكر انتشار آب نمك درمحصول

- مناسب يراي گوشت گاو, گوسفند,مرغ و بره (بااستخوان و بدون استخوان )

- داراي سردكن (سردكردن دائمي آب نمك )

- افزايش وزن محصول .

- سرعت بالا(كاهش زمان )

- ثبات رنگ

- افزايش طعم محصول نهايي

- داراي سيستم تعويض سريع سوزن بدون استفاده از ابزار خاص

 

 

مدل دستگاه

COOL-BI-408-C

تعداد سوزن

408

قدرت موتور

17 kW

 

 

 

 

Powered By : Faranet