توضيحات:

- يك متد جديد و منحصر به فرد

- به صورت مورب عمل كرده و نتيجه اي مطلوب و عالي به دست مي دهد.

- مناسب براي انواع گوشت (بااستخوان و بي استخوان )

- حداكثر  انتشار مواد عمل آورنده درداخل گوشت

- روش تزريق طولاني تر

- داراي 2بازوي مورب تزريق

-  پمپ مجزا براي هر يك از بازوهاي تزريق

- صفحات متحرك لبه دار به جاي نوار نقاله هاي استاندارد حركت مي كنند كه انتقال با دقت و خاص گوشت را موجب مي شوند.

 

مدل دستگاه

TWIN 424-C DIAGONAL

ارتفاع محل عبور مواد عمل آورنده

235 mm

راندمان

8000-10000 kg/h

ابعاد سوزنها

4 mm

تعداد سوزنها

212-424

ابزارهای ترد کننده

2 x 53

قدرت موتور

13. 5 kw

 

 

 

 

 

 

Powered By : Faranet