توضيحات:

- ساختاري  با بالاترين كيفيت و طو ل عمر زياد

- كم بودن هزينه

- ايجاد ماساژي يكنواخت و اتوماتيك

- مطابق با استانداردهاي بهداشتي

- تنوع در فرآيند ماساژ (محصول نهايي بدلخواه تغيير خواهد كرد.)

- روشهاي مختلف ماساژ عبارتنداز : تحت فشار معمولي – تحت خلا دائمي- با ماساژ ضربه اي – ماساژ ضربه اي همراه با تزريق گاز- ماساژمتناوب (مرحله اجرا- خلا - مكث – پخش گاز)

 

مدل دستگاه

ES 620 VSP

ES 1100 VSP

ES 2200 VSP

ES 3300 VSP

ظرفیت

620 lit

1100 lit

2200 lit

3300 lit

قدرت موتور

..................

2 kw

4 kw

6 kw

تعداد برنامه های کامپیوتری

39

39

39

39

 

 

Powered By : Faranet