توضيحات:

- داراي ظرفيتهاي بسياربالا از  2600 تا 10000 ليتر

- قابليت ايجاد90% خلا

- بارگيري VC تحت خلا

-كنترل كامل درتمام مراحل فرآيند

- 16سرعت متغير قابل تنظيم (1-10 rpm)

- كل نيروي موردنياز: 18 كيلووات

- داراي سيستم سردكن همراه

- عايق بندي مناسب درام .

- فيلتر خشك كننده هوا

- هواكش

- كليدفشار

- كنترل كامپيوتري

- كنترل كامل در خلاء ,سرعت و دماي دستگاه

- به علت افزايش تقاضا براي دستگاه فوق مدل JUMBO كه دهانه ورودي آن بزرگترو به اندازه 750ميلي متر مي باشد, طراحي گرديده است .همچنين سيستم ديفراست تحت خلا نيز به اين دستگاه اضافه شده است كه براي ماساژ گوشتهاي منجمد بسيارمناسب مي باشد,افزايش چشمگيري دركيفيت محصول و توليدو كاهش درهزينه ها و زمان خواهيم داشت زيرا باتنظيم دماي دستگاه خونابه از آن خارج نشده و اين باعث حفظ خواص كيفي گوشت خواهد شد  و ثانيا چون مرحله ديفراست و ماساژ به صورت تواماً و پيوسته انجام مي شود درزمان نيز صرفه جويي مي شود.

- جدول زمان بندي ماساژ:

- زمان اجرا: 100 - 0  دقيقه

- زمان ايست : 100- 0 دقيقه

- كل زمان اجرا:100- 0 ساعت

- انتخاب زمان قابل برنامه ريزي از قبل : 100- 0 ساعت

 

 

مدلهای دستگاه

ES 620 VSP

ES 1100 VSP

ES 2200 VSP

ES 3300 VSP

ظرفیت

620 lit

1100 lit

2200 lit

3300 lit

قدرت موتور

..................

2 kw

4 kw

6 kw

تعداد برنامه های کامپیوتری

39

39

39

39

 

 

 

 

 

Powered By : Faranet